Plavání miminek

Plavání miminek Děčín

Pravidelný pobyt ve vodě, plavání a potápění jsou jednou z možností,
jak rozvíjet dovednosti, návyky dítěte a podpořit jeho správný vývoj.


BAZÉN SE SLANOU VODOU


příjemné prostředí s herničkou

Podstata a význam plavání miminek

Počátky života jsou spojeny s vodním prostředím. Díky plavání vracíme dítě do prostředí, kde se zdárně vyvíjelo a kde mu bylo dobře. Pravidelný pobyt ve vodě, plavání a potápění jsou jednou z možností, jak rozvíjet dovednosti, návyky dítěte a podpořit jeho správný vývoj.

Malé dítě má větší předpoklady pro plavání než dospělý, má nižší hustotu těla, rozložení svalstva a parametry těla více vyhovují vznášení se ve vodě. Přesto není novorozenec schopen sám plavat v žádné poloze, neboť má slabé šíjové svalstvo.

S plaváním je nejlépe začít hned po narození, po zahojení pupíku, ale je nutno si uvědomit, že někteří nováčci mohou mít problémy, nikoliv pro svůj věk, ale pro již získané návyky.

Plavání pozitivně ovlivňuje fyzický a psychický vývoj dítěte, tzn.:

K plavání dětí vede také jiný důvod. Jde o:

záchranu života dítěte před utonutím: děti dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit, celkově zesílí. Je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat.

Plaváním získává dítě také z hlediska výchovného:

rozvíjí se vůle, vytrvalost a kázeň, upevňuje se psychická vazba mezi matkou, otcem a dítětem. Pravidelný pobyt ve vodě prospěšně ovlivňuje celý život dítěte, dítě získává pocit důvěry a životní jistoty.